středa 23. dubna 2014

Jak rekonstrukcí zhmotnit svůj sen o idylickém bydlení?

„… je krásný a příjemný slunečný den. Jsem ráda, že jsme mohli vyrazit na procházku. Je tady úplně čistý, svěží vzduch, velkolepý výhled do krajiny a vedlejší vzdálenou vesnici. Představ si miláčku, že bychom bydleli v té chalupě, co stojí nalevo vedle rozkvetlé lípy. Úplně živě vidím, jak ráno vstanu, jdu se nadýchat čerstvého vzduchu na zahradu, vezmu Luka na procházku ven, pozdravím všechny sousedy, jež potkám a potom se vrhnu do práce. Pokaždé, když vejdeš dovnitř chalupy, cítíš vůni starého dřeva, sušených bylinek, vidíš některé nedokonalosti ve stěnách a stropech, které ti však nevadí. Víš, že bez nich by domu chyběla ta pravá atmosféra. Atmosféra klidu, ticha a dokonalé přírody. Vnímám, že žiji tady a teď a vnímám energii generací, kteří dům pracně, ale s láskou postavili. To by bylo bydlení! ...nechápu, jak jsem si kdy mohla myslet, že život ve staré chalupě je pouze romantika. Podcenili jsme tolik detailů, provedli jsme spousty oprav, jež nás stály spousty peněz i energie. Výsledek je takový, že jsme stejně nedosáhli našich představ. Mohli jsme si nechat poradit, místo toho jsme bezhlavě začali bourat a přestavovat. Zvětšili jsme otvory oken, ale dovnitř nevniká tolik světla, kolik bych potřebovala. Kuchyň je úplně daleko od obýváku a neustále musím přebíhat z jedné části domu do druhé. Máme málo úložného prostoru a to jsem si myslela, že se to v domě vyřeší. Zdá se mi, že by dům potřeboval rekonstruovat znovu a lépe. Místo na bydlení jsme si vybrali ideální, jen je potřeba příště více zapracovat na podmínkách a komfortu bydlení.“
Krátká ukázka jednoho scénáře ze života má demonstrovat, že každá ideálně skýtající příležitost ke změně příbytku má své stinné stránky a naopak. Pokud dostanete příležitost žít ve starším domě, tato představa krásného poetického bydlení vás může jednoho dne přejít. Zjistíte, že v zimě abyste udrželi relativně příjemnou teplotu uvnitř, musíte neustále topit v kamnech. Uvnitř je málo světla, protože má dům malá okna, v některých místech jste objevili velkou vrstvu plísně a uvnitř prostoru převažuje místo příjemné vůně bylinek, nelibá vůně zatuchlých zdí a vlhkosti. Představa idylického bydlení najednou vystřídá panika a chaos, zdali je vhodnější vše zbourat a postavit si nový dům, nebo jej opravit nebo nedělat nic.Na začátku, než se rozhodnete rekonstruovat, nebo kupovat starší nemovitost, je potřeba si říct, proč chcete bydlet ve starším domě? Tato otázka je velmi přínosná, protože díky ní schopni nejobjektivněji posoudit, co byly vaše hlavní důvody stěhování. Většinou tyto důvody tvoří později důležité hodnoty na vahách priorit, kolik do rekonstrukce chcete investovat a v jakém rozsahu dojde ke změnám. Když k tomu přidám další otázku: Jak byste chtěli bydlet? Stává se z rozhodování rekonstruovat docela komplexní a nejednoduché rozhodnutí. Tento článek by vám měl pomoci zorientovat se v procesu rekonstruování a pochopení, že rekonstrukce nezačíná prvním bouchnutím do zdí, ale začíná u představy, jak a v čem chcete žít a bydlet. Jak takové představy získat, pochopíte, pokud si zkusíte odpověď na následující otázky:1) Proč chcete žít ve starším domě?


Důvodů, proč se stěhovat do starší nemovitosti je nespočet. Nejčastěji se setkáváme s těmito:
 • Zdědili jste dům po babičce nebo rodičích
 • Našli jste nádherný pozemek s idylickou chalupou
 • Jste unaveni životem ve městě, ale nechcete se vrhat do stavění nového domu
 • Jste milovníci romantiky a chcete žít v domě, který má svůj příběh
 • Obdivujete řemeslné umění, aj.
Ať už je příčina jakákoli, důležité je, aby vaše motivace a potřeba byla dostatečně silná a skutečná. Skutečností mám na mysli, abyste se nenechali unést pouze pozitivní vlnou pocitů, která na vás přijdou, když vidíte nádherné místo. Vždy platí, že odpovědí na PROČ najdete více a přestože by se některá z nich později ukázala jako omyl, pořád vám zůstane spousty dalších důvodů proč v daném domě žít.2) Jak byste chtěli bydlet?

Jak by měl vypadat prostor, ve kterém budete žít? Otázku doporučuji nevztahovat k vašemu současnému bydlení. Odpovědí může být: "...prostor má být co nejvíce otevřený, nebo naopak uzavřený, nepropojený. Máme rádi světlo, odpoledne rádi popíjíme a sedíme s rodinou pospolu a rádi se koukáme z okna. Chceme, aby prostor vybízel k rodinnému setkávání, hraní i relaxaci…" Dalo by se toho vymyslet spousty. Touto odpovědí byste měli být schopni po konzultaci s odborníkem vyhodnotit, jestli je možné provést takové stavební úpravy, abyste vašich představ dosáhli. Nebo zdali má smysl nemovitost vůbec kupovat.

3) Co předpokládáte, že zde bude jinak?

Tato otázka by vám měla pomoci si uvědomit, jestli je rekonstrukce pro vás vhodným řešením. Pomůže vám uvědomit si, že ty stejné požadavky vám může splnit bydlení v novostavbě.

4) Kolik peněz chcete do bydlení investovat?

Na začátku vždy doporučuji si stanovit kolik chcete do oprav dát. Můžete přemýšlet formou jednorázové investice nebo v etapách. Dá se stanovit maximální a minimální výše investice. Než se do všeho pustíte, je vhodnější přemýšlet jako byste měli k dispozici pouze nižší částku. Pokud se stane, že tuto hodnotu přesáhnete, pak víte konečnou hranici a můžete učinit kroky, aby nedošlo k jejímu navýšení. Představte si to, jako oranžové a červené světlo na semaforu. Oranžová je minimální částka, červená je konečná. 

5) Komu má dům sloužit?

Pokud se rozhodnete jít do rekonstrukce/nástavby/přístavby, než si necháte cokoli navrhnout, myslete, jestli to děláte pro sebe, a nebo pro vaše děti. Může se velmi lehce stát, že když vy vymýšlíte rekonstrukci, kde však za 2 roky bude žít např. váš syn s rodinou, nebudou spokojení a budou chtít znovu vše měnit. Každý máme zcela odlišné požadavky, a proto je nutné, aby u podobně velkých zásahů byl ten, kdo objekt bude nejvíce využívat. A to i přesto, když máte se stavěním více zkušeností než například váš syn.

Jak se dívám na rekonstrukci ze svého pohledu architekta?

Rekonstrukce domu je zcela specifický typ stavění z mnoha různých úhlů pohledu. Jako při každém navrhování a projektování zde vstupuje spousta faktorů. Z hlediska projekčního a stavebně technického je potřeba správně identifikovat a zhodnotit stav stávajících konstrukcí. Vše je potřeba správně a co nejpřesněji zaměřit, provést sondy, aby se při realizaci objevilo co nejméně chyb nebo nejlépe žádný kostlivec. Po vyhodnocení současného stavu si s investory na základě rozpočtu a důvodů, proč rekonstruují, stanovíme, zdali má význam stavbu opravovat a pokud ano, v jakém rozsahu. Dokonce už jsme se setkali s případy, kdy investoři koupili dům se zahradou, především kvůli zahradě. Na základě jejich požadavků jsme poté zjistili, že je z dlouhodobého hlediska vhodnější dům zdemolovat než jej přizpůsobovat novému bydlení. Příčinou demolice byl špatný technický stav objektu. 

Rekonstrukce domu z architektonického hlediska může být velkou výzvou. Velmi záleží na tom, o jak hodnotnou stavbu se jedná. Jiný přístup je potřeba zaujmout při rekonstrukci starší dřevěné roubenky a jiný z hlediska starší funkcionalistické vily. Přístup investora může být při rekonstruování různý. Je možné zcela zachovat původní charakter stavby. Jiným přístupem může být vytvoření dialogu mezi starší stavbou a nově navrženou přístavbou a nebo se zjistí, že dům nemá téměř žádnou architektonickou hodnotu a dle potřeb investora je lepší zcela změnit jeho charakter. Jaký přístup architekt zvolí, se odvíjí od těchto parametrů. 
 • Požadavek investora na užívání/bydlení objektu
 • Stavební a konstrukční stav objektu
 • Architektonická hodnota původního objektu
 • Rozpočet investora
Příkladem jedné rekonstrukce, kterou jsme v našem ateliéru navrhovali je původní německý dům na kopci v jedné menší vesnici. Když jsem poprvé k domu přišla, cítila jsem se jako bych vešla do mlhy a tím do jiného světa. Najednou se mi tělem rozlil pocit klidu, odpočinku a nostalgie dětských let trávených u babičky na statku. Majitelka, která si objednala naše služby, chtěla navrhnout podkrovní prostor, aby zde mohla žít a celý dům zrekonstruovat tak, aby zůstala zachována přesně ta atmosféra, která mě pohltila při vstupu. U rekonstrukcí tohoto typu to nebylo až tak těžké navrhnout opatření, která ponechají původní architektonický ráz stavby. Těmito opatřeními bylo ponechání totožného sklonu střechy, ponechání římsy kolem celého obvodu, poměry oken, zrušení přístaveb, jež během let užívání stavby, zde vznikly. V podkroví jsme navrhli podélný vikýř, díky čemuž je prostor mnohem lépe prosvětlen a dům tak bude otevřený jižnímu a západnímu výhledu do krajiny. Z exteriérového pohledu bylo navrženou pouze několik málo změn k zachování původní hodnoty objektu.

Původní stav
Návrh

Líbí se mi, když během práce na starším objektu objevíme spousty prvků, jež mají hodnotu a které stojí za to ponechat a umět je zakomponovat ve spojení s novými navrhovanými tvary a částmi. Nejvíce potěšující pro mě je, když přijdeme na místo, jenž na nás „dýchá“ dobou a řemeslným uměním v detailech a my můžeme návrhem umožnit tyto detaily „zviditelnit“ a navrátit domu původního „ducha“ a podobu. Jak toho dosáhnout? Pouze stačí citlivě a s respektem slaďovat a měnit. Jakým způsobem se rozhodnete VY k domu přistupovat, doporučuji nejprve konzultovat s odborníkem, abyste si na začátku nevysnili něco, co je například technicky nereálné. Důležité je, abyste uměli vystihnout vaše představy, protože tak nejlépe může vzniknout zdařilá rekonstrukce nejen z pohledu investora, ale také z pohledu estetické hodnoty stavby.

Není snem, vy co sníte o bydlení ve staré chaloupce plné světla. Jen je potřeba počítat s tím, že kromě předešlých majitelů, se na rekonstrukci projeví i vaše snaha, síla a um. A tak jako po deštivém a zataženém dni vysvitne zase slunce na obloze, i vám po cestě chvílemi komplikovaného rekonstruování, prosvětlí paprsky slunce vnitřní prostor a vy ucítíte, že vaše rozhodnutí opravovat starší nemovitost, bylo to nejlepší rozhodnutí, které jste mohli udělat. 

Napsala: Jana Martochová

1 komentář:

 1. Myslím si, že jste postupovali správně. Nás teď čeká podobná rekonstrukce, tak jsem ráda za každé info. A ráda si zjišťuji informace podle zkušeností lidi, co si takovou rekonstrukci už prošli. Případně se zkusím optat téhle firmy, kterou jsem si na to najala. Každopádně už se moc těším, až to budeme mít za sebou.

  OdpovědětVymazat