neděle 26. července 2015

Materiály ve stavebnictví: Druhy střech

Jak důležitá je pro vás volba střešní krytiny při realizaci domu. Podle čeho se rozhodujete, necháváte rozhodnutí na projektantovi nebo architektovi, který Vám dům navrhuje a projektuje, nebo se rozhodujete dle zkušeností Vašeho okolí? Mnoho lidí používá u rodinného domu větu "máme střechu nad hlavou" - základem domu je tedy střecha. Je to jedna z důležitých částí domu, nejen z pohledu funkčního, ale také estetického. Střecha chrání dům před povětrnostními vlivy, deštěm, sněhem apod. Je potřeba dbát na správné provedení a dostatečné zateplení. Pokud jste se rozhodli, že budete stavět, nebo plánujete rekonstrukci domu, tato problematika se týká právě vás. Střechy můžeme rozdělit hned dle několika typů. Dělíme je podle sklonu, podle typu střešní krytiny, na zateplené a nezateplené apod. A právě tím se budeme zabývat v dnešním díle našeho seriálu Materiály ve stavebnictví.

Rozdělení střech dle tvaru
(Vybrali jsme ty nejčastěji používané)

Zleva nahoře: sedlová, valbová, stanová
Zleva dole: pultová, plochá (s atikou)
Sedlová střecha - Jeden z nejstarších, ale zároveň nejžádanějších typů střech. Většina domu u nás je zastřešená právě touto střechou. Střešní konstrukce není nijak složitá, tím menší je riziko chyb při realizaci. 

Valbová střecha - Taktéž hodně rozšířená. Konstrukce střechy stejně jako u sedlové není složitá. Existuje taky polovalbová střecha, která je něco mezi sedlovkou a valbou.

Stanová střecha - Nejčastěji používaná u bungalovů. 

Pultová střecha - Konstrukčně velmi jednoduchá střecha. Docela oblíbená a moderní. Často se používá u moderních dřevostaveb.

Plochá střecha - V dnešní době také velmi oblíbená. Používaná hlavně u moderních staveb. Starší generace je trochu skeptická k tomuto typu zastřešení, protože v minulosti nebyly izolace na takové úrovni jako dnes a se střechou byly problémy. Dnes je vše jinak. Na trhu je spoustu druhů izolací (asfaltové pásy, nátěry, apod.), které zaručí, že střechou voda neproteče.


Rozdělení střech dle krytiny


Plechová krytina


Jedna z nejpoužívanějších krytin současnosti. Dělí se na falcované a imitující tašky. Jsou vyráběny z žárově pozinkovaných plechů. Falcované plechy se vyskytují jako pásy a imitace tašek se dodává po tabulích. Životnost těchto krytin je až 60 let s nízkými náklady na údržbu. Minimální sklon použití je 10° a u falcovaných plechů 5° (při tomto minimálním sklonu je nutné podklad dostatečně utěsnit). Na našem trhu je široká škála jak tvarů tak i barev. Hlavní výhodou plechové krytiny je cena, snadná montáž a snížené nároky na nosnou konstrukci. Váha plechové střechy je asi 5 kg\m2. U hliníkových krytin dokonce polovina. Nevýhodou je pouze životnost, která je zhruba o polovinu nižší než u pálené krytiny.

Doporučení: Plechová krytina je lehká, je tedy ideální krytinou pro rekonstrukce. Pokud jsou stávající krovy trochu v horším stavu, tak použití této krytiny není problém. Pokud byste chtěli použít např. pálenou tašku, nebo betonovou, tak s největší pravděpodobností bude potřeba i nový krov. Navíc je tato krytina moderní a velmi oblíbená. Je vhodná na sedlovou, valbovou, stanovou i pultovou střechu.Použití falcovaného plechu na sedlové střešeBetonová krytina

Je vyráběná z probarveného betonu s vysokou mechanickou odolností. Min. sklon použití je 12° (bezpečný sklon je 22°). Váha krytiny je cca 42,5 kg\m2 což je skoro 10x více než u plechové. Tím pádem jsou kladeny vyšší nároky na nosnou konstrukci. To je oproti plechové krytině velká nevýhoda. Výhodou zůstává životnost (až 100 let) a vysoká mechanická odolnost. Tašky jsou dodávány v různých velikostech a barvách. Je možné je opatřit různými akrylátovými nástřiky.
Doporučení: V dnešní době není moc rozšířená, ale stále se používá. Tato krytina má spíše nevýhody než výhody. Je těžká a navíc po čase se na ní objevují různé mechy apod. Vhodná na sedlovou střechu. Chcete-li tašku je lepší zvolit pálenou krytinu.


Keramická krytina

Jedna z nejpoužívanějších v dnešní době. Rozdělujeme na 3 základní povrchové úpravy - režné, engoby a glazury.Vyrábí se ve dvou velikostech a to jako nízkoformátové a velkoformátové. Min. sklon použití je 15° (bezpečný sklon je 25°). Je trochu lehčí než betonová krytina, cca 37 kg\m2.
Životnost keramické krytiny je 80-100 let. Cena je ale vyšší než u plechové krytiny. Je náročnější na únosnost konstrukce i na pracnost provedení. Stejně jako u betonové tašky je vyšší mechanická odolnost. Na trhu je široká škála vzoru i barev.
Doporučení: Velmi oblíbená krytina. Samozřejmě s váhou se zvyšují i nároky na nosnou konstrukci. Používá se hlavně na sedlovou střechu, ale i na valbovou a stanovou. Největší výhodou je životnost a odolnost této krytiny.
Pálená krytina


Šindel

Jedna se o tradiční druh střešní krytiny, která se díky oblibě dřevostaveb vrací zase do módy. Klasické šindele se vyrábí ze dřeva (nejčastěji z modřínu, nebo smrku) a jsou k sobě spojovány na pero a drážku. Vyrábějí se strojně i ručně. Velmi kvalitní jsou ručně štípané a strouhané šindele. Štípaní je totiž prováděno po létech, tím pádem nejsou nasákavé. Je to ovšem pracné a drahé. Levnější variantou jsou šindele z recyklovaného plastu. Mají delší životnost, nižší váhu, lepší nenasákavost a nepropustnost. Cena oproti dřevěné je asi třetinová! Způsob pokládky je u obou materiálů stejný. Minimální sklon použití je 25°. Výhodou je nízká váha. U dřeva je to zhruba 15-25 kg/m2 (dle druhu) a u plastu cca 7 kg/m2. Další velkou výhodou je jejich životnost. Jak dřevěné, tak i plastové by měly vydržet 100 let. Samozřejmě je potřeba je udržovat pomocí nátěrů.
Doporučení: Oblíbená krytina na Valašsku a v horských oblastech. Často používaná u sedlové střechy. Díky své váze a odolnosti je i v dnešní době vyhledávaná. Nároky na nosnou konstrukci jsou minimální. Jedinou nevýhodou je vyšší pořizovací cena.


Dřevěný ručně štípaný šindel


Plastový šindel

Kanadský šindel


Jinak nazývaný také asfaltový šindel. Vyrábí se z oxidovaného, nebo modifikovaného asfaltu. Min. sklon použití je asi 15°. Má spoustu výhod, díky kterým se řadí mezi oblíbené krytiny. Nízká váha, cca 10kg/m2. Dále je to mechanická odolnost a tvárnost. Tvárnost můžeme ocenit hlavně u atypických, nebo složitých střech. A nakonec je to nízká cena. Mezi hlavní nevýhody patří neekologičnost asfaltu a životnost. Ta se udává okolo 25-50 let. Asfaltový pás by měl mít tloušťku min. 3 mm. Jako u ostatních druhů krytin, tak i tato se dodává v nejrůznějších barevných i tvarových provedení.

Doporučení: Vhodná na všechny typy střech, kromě ploché. Velkou výhodou je odolnost a nižší pořizovací náklady, avšak spousta lidí nemá s tímto druhem krytiny dobré zkušenosti (životnost, odlepování apod.)
Lepenka


Lepenky se používají u plochých střech (tzn. u střech se sklonem 0-5°). Materiálově je rozdělujeme na asfaltové a PVC. Lepenky z PVC jsou lehčí, ale nemají velkou mechanickou odolnost, navíc je potřeba při pokládce dbát na přesnost. Asfaltové pásy dále rozdělujeme na oxidované a modifikované. Oxidované jsou levnější, ale nejsou moc kvalitní. Modifikované pásy jsou kvalitnější i odolnější. Tyto fólie je potřeba ošetřovat nátěry proti UV záření. Často používané jsou Bitumenové pásy. Jsou to pásy z oxidovaného asfaltu, obohacené o různé složky, jako je např: jemný minerální posyp, hliníková vložka, geotextile apod. Tyto složky zlepšují jejich mechanické vlastnosti (odolnost proti prošlápnutí apod.).

Doporučení: Použití u plochých střech. Široká škála různých druhů lepenek.
Zelená střecha


Stále oblíbenější druh střechy a to jak z hlediska estetického, tak i praktického. Nejčastěji se vyskytuje jako plochá střecha, ovšem může být i šikmá. Zelená střecha má spoustu výhod, např. chrání konstrukci střechy a tím prodlužuje její životnost. Zabraňuje přehřívání střechy, jsou nehořlavé a esteticky velmi příjemné. Můžou sloužit také jako zahrádka pro pěstování rostlin. Při správném a důkladném provedení mají v podstatě neomezenou životnost! Důležité je zmínit i nevýhody této střechy. Bezesporu největší nevýhodou je pořizovací cena. Dále je to váha střechy. Je potřeba, aby nosná konstrukce byla z hlediska statického dostatečně nadimenzovaná. Samozřejmě musíme počítat i s údržbou. Šikmá zelená střecha  bude určitě dražší než plochá a to hlavně z důvodů udržení substrátu (hlíny) na střeše. Střechu je nutné opatřit prvky, které zabrání sesuvu hlíny. Platí že, čím větší sklon, nákladnější a náročnější je potom realizace. Na hlínu se pak můžou natáhnout vegetační koberce, nebo si rostliny můžete zasadit a pěstovat sami. Je důležité, aby při realizaci  byl přítomný odborník, nebo firma která se tímto typem střechy zabývá. Realizace svépomoci je riskantní z hlediska správného provedení.
Doporučení: U nás není až tak rozšířená. Vhodná na sedlovou, pultovou a hlavně plochou střechu. Jsou zvýšeny nároky na nosnou konstrukci. Další nevýhodou je vyšší cena. Hlavní výhodou je odolnost střechy a estetika. Nám osobně se hodně líbí a doufáme, že lidé ji budou vyhledávat čím dál víc :)


Chystáte se k rekonstrukci a nevíte co zvolit?

V prvé řadě je potřeba si uvědomit, jak velké zásahy do střechy chcete dělat a jaký máte rozpočet. Například: Chystáte se k rekonstrukci podkroví a rozhodli jste se, že v rámci toho vyměníte i střešní krytinu. Stávající krovy jsou v uspokojivém stavu, ovšem ne zase v takovém, aby jsme si mohli dovolit zvolit pálenou krytinu. Je tedy vhodné zvolit lehčí krytiny. Nejvhodnější variantou je asi plechová krytina. Díky své nízké hmotnosti se nezvyšují nároky na stávající nosnou konstrukci. Navíc zhotovení není nijak složité. Manipulace s plechy je snadná a rychlá. Je potřeba dodržet akorát požadavky této krytiny, např. správně zvolit hydroizolaci, dodržet požadovaný sklon, vzduchovou mezeru apod. Vybírat můžete z široké škály vzorů a barev. Pokud se vám nelíbí falcovaný plech, můžete zvolit plech imitující střešní tašku. Cena za plechovou krytinu je více, než přijatelná. Pokud se vám líbí roubené valašské stavby můžete zvolit tradiční dřevěný šindel. Má vysokou mechanickou odolnost a dobré fyzikální vlastnosti (nenasákavost,...) Stejně jako plech zbytečně nezatěžuje nosnou konstrukci. Asi největší výhodou je životnost, která by měla být zhruba 2x větší než u plechové krytiny. Ovšem zhotovení této krytiny je velmi pracné a navíc je drahá!

Závěr


Výběr střešní krytiny není rozhodně jednoduchý. Musíte si vše dobře promyslet. Je nutné při výběrů zohlednit hlavně vaše požadavky na krytinu a finanční možnosti. Střecha plní jak ochranou funkci tak i estetickou. Důležité je myslet i na to, že realizaci by měla provádět ověřená firma, nebo člověk který má v této oblasti dostatečné zkušenosti. Rozhodně se do toho nepouštějte sami, pokud nevíte jak na to. Mohlo by to nadělat více škody než užitku a ve výsledku by jste neušetřili, spíše právě naopak by vás to mohlo vyjít ještě dráž.


Milan Janda

Zdroj: wikipedia, stránky výrobců, konzultace s firmou

1 komentář:

  1. Plechová střešní krytina je skvělou volbou pro vaši střechu. Je odolná vůči povětrnostním podmínkám a dlouhodobě chrání váš domov.

    OdpovědětVymazat