sobota 30. března 2013

Návrh domu tvoří nejen architekt

Pokud se chystáte stavět dům a zvažujete, jestli si nechat dům navrhnout projektantem, architektem a nebo si koupit katalogový dům, jste na správném místě. Snažila jsem se popsat, jakou roli hraje architekt při návrhu domu, včetně shrnutí základních kroků, které Vás při návrhu domu s architektem čekají. Možná zjistíte, že právě to je cesta, kterou byste při návrhu chtěli projít.
VY (KLIENT) <--> NÁVRH DOMU <--> ARCHITEKT

Před návrhem samotného domu bylo potřeba promyslet koncept nejen jednoho domu, ale minimálně širší vztahy okolních pozemků a urbanistický koncept všech tří parcel. Vzhledem k tomu, že se zbytek území, které bych do budoucna rádi využívali, nachází v nezastavitelné části území, je těžké přistoupit k návrhu celého cohousingu. Je zde totiž možnost, že architekt, který tvoří územní plán, povolí bydlení pouze v sousedství stavebních parcel. Zatím jsme se tedy pustili do tvoření pracovního modelu terénu, abychom si všichni představili měřítko parcel a měli tak možnost lépe diskutovat nad rozmístěním a orientací domů. Na obrázcích je možné vidět první náznaky prostorového konceptu včetně situování domu a schematického rozmístění zeleně. Na skicách jsou patrné první prostorové řešení domu.Možná vás teď napadá spousta otázek typu: „Je vůbec nutné, aby domy navrhoval architekt? Vždyť já mám známého projektanta „Frantu“ a ten by nám to všechno tady nakreslil. Není na tom nic složitého vymyslet to a říct mu, jak to bude vypadat, přeci…..“ Jako budoucí architektka často kolem sebe slýchávám otázky podobného typu. Když se lidí běžně zeptáte, jaký je například rozdíl mezi architektem a projektantem. Většina lidí odpoví, že především v ceně za návrh, ale najde se i malý počet těch, kteří vnímají architekta jako osobu, která zhmotňuje požadavky a sny klienta do návrhu domu a citlivě je umisťuje ve vztahu k okolí, na pozemek klienta. Pokusila jsem se udělat seznam základních kroků, které je potřeba dodržet, pokud si chcete nechat navrhnout váš vysněný dům od architekta:


1)    Výběr místa

U návrhu domu vše začíná výběrem místa. Pokud si vybíráte pozemek, je vždy vhodné vědět, jaké bude jeho využití – například zahrada, sad, jezírko, dětské hřiště atd. Dalším důležitým parametrem je topografie terénu (svah, rovina...), orientace pozemku vůči světovým stranám, vztahy nejbližšího okolí (město, vesnice, samota…) a v neposlední řadě výhledy do krajiny (výhled do přírody, pohled na tovární komín, ...)

2)    Zhodnocení místa

Tento krok je velmi úzce spjatý s výběrem místa. Než se rozhodnete koupit jakýkoliv pozemek, zkuste definovat jeho stěžejní hodnoty, které v něm vidíte. Nejen při návrhu domu, ale také při výběru vhodného pozemku pro dům, je potřeba vnímat kvalitativní hodnoty místa. Jaké má místo vztah k obci, vztah k oblasti vytváření co-housingu, vztah k pozemku samotnému a v poslední řadě vztah k domu, který si zde chceme postavit. Díky vnímání tohoto širokého kontextu byste měli být schopni definovat to, co pro vás dělá místo Místem, kde byste rádi prožili několik budoucích let nebo i zbytek svého života.
Proč je toto zhodnocení důležité? Pokud přijdete za architektem nebo člověkem, který vám dům navrhuje, a chcete, aby vám na pozemek navrhl dům, který bude odrážet nejen okolí, v němž se parcela nachází, ale zároveň aby odrážel vás jako budoucího obyvatele, je nutné tyto hodnoty vnímat. Bohužel v dnešní době si lidé myslí, že je potřeba abychom sami sebe reflektovali do stavby použitím drahých materiálů, zářivé barvy fasády, počtem řeckých sloupů před vstupem, velikostí domu atd. Avšak skutečným odrazem nemusí být velkolepý a uhlazený vzhled domu. Můžeme zde zahrnout také prostorové řešení interiéru, použití barev v interiéru, které se vám líbí, počet a druh knih umístěných v knihovně, která může být dominantou interiéru, nebo naopak dominantou mohou být pokojové rostliny. V podstatě cokoli, co majitelé domů milují, co dělají a baví je. A především si být vědomi, že váš dům nemusí na první pohled zvenku křičet: „Tady bydlí boháči, podnikatelé, sekta, právník atd!!!“ Tedy neměl by navenek vyjadřovat povrchní kvality uživatelů, ale měl by vyzařovat energií jeho obyvatel.

3)    Výběr architekta

Při výběru člověka, který vám bude navrhovat dům, je možné postupovat tak, že si vybere více architektů, jejichž referenční stavby vás oslovují, a zkusíte je požádat, abyste se sešli na pozemku. Zde máte možnost vnímat, nakolik je pozemek zajímavý také pro ně. Myslím si, že kritériem výběru by měl být zájem architekta na daném místě stavbu navrhnout. Každé místo má svůj charakter, který je někomu bližší, jinému vzdálenější. Často se stává, že se lidé nemohou rozhodnout, koho vybrat a nakonec si nechají vytvořit návrh od více architektů a vybírají až podle výsledného návrhu, s kterým se nejlépe ztotožňují. Osobně si myslím, že ne vždy tento způsob výběru je vhodný, neboť čím více architektů oslovíte, tím méně času máte na to, abyste s nimi mohli strávit čas a nechat je nahlédnout do vaší duše.

4)    Návrh domu

Návrh domu se většinou odehrává v několika fázích. Nejprve se společně s architektem sejdete, sdělíte své požadavky a necháte jej nahlédnout do svého mikrosvěta. Poté se můžete zeptat na první dojmy, případně myšlenky a architekt se může spustit do hlubin své mysli a zdroje inspirace k vytvoření návrhu. Proces návrhu domu může být velmi krátký (během 1 – 2 konzultací je dům navržen) nebo také velmi dlouhý (snažíte se dům vyřešit do posledního detailu). Délka návrhu se odvíjí také od konkrétnosti vašich požadavků. Dle mého názoru je důležité, aby měl klient představu o svém budoucím „hnízdu“, které jsem shrnula do několika bodů:

Jaké body je vhodné znát před požadavkem o návrh domu:

1)    Pochopte širší vztahy místa, kde se vaše parcela nachází
2)    Pokud máte příběh, který je s místem spjatý, podělte se o něj
3)    Zkuste shrnout váš charakter, záliby, požadavky
4)    Chovejte se při konzultaci s architektem přirozeně a buďte maximálně otevření
5)    Mějte otevřenou mysl pro navrhované řešení, která jste si ani ve snu nepředstavovali
6)    Vytvořte si předem představu o ceně za dům
7)    Vyjasněte si očekávané rozměry a specifika prostorových, případně funkčních nároků

5)    Komunikace s architektem

Komunikace je jeden z nejdůležitějších parametrů pro návrh domu. Je potřeba, abyste komunikovali vše, co se vám líbí i nelíbí a zároveň byli schopni přijmout jiný názor, s nímž jste na začátku nepočítali. Příjemná komunikace je pro vysněný dům třetinou úspěchu. Další dvě třetiny zahrnují vaše a architektovo individuální vnímání celého tohoto procesu.


V dnešní době nepřeberného množství různých architektonických směrů a názorů není vůbec jednoduché vybrat si toho „nejlepšího“ architekta. Podle mého názoru „nejlepší“ architekt neexistuje. Vždy může být pouze „nejlepší pro vás“. Jeho cílem by mělo být na vašem pozemku vytvořil místo, kde se budete cítit příjemně a bude se vám tam s rodinou spokojeně žít. Vždy je dobré mít na vědomí, že vše má svůj rub a líc. V tomto případě rub tvoří architektův přístup k práci a líc vaše vnímání místa, vaše otevřenost a především váš názor. Architekt je tedy osobou, která nejen do detailu zhmotňuje vaše představy o bydlení, ale také vnímá, pozoruje, cítí, navrhuje a naslouchá nejen místu, ale i vám.


Napsala: Jana Martochová


Žádné komentáře:

Okomentovat