středa 10. září 2014

Materiály ve stavebnictví: Betonová mazanina nebo samonivelační stěrka?

Kamarád mi vyprávěl, že se mu podařily sehnat prázdné prostory k pronájmu za dobrou cenu a chtěl by je proměnit v taneční studio. Jelikož se jednalo o staré hangáry, muselo se počítat s menší rekonstrukcí. Jedna z nejdůležitějších věcí byla volba typu podlahy. Nevěděl jaký podklad zvolit a proto přišel za mnou. ‘‘Beton nebo samonivelačku?‘‘ Vyhrkl ze sebe. Rozhodl jsem se tedy, že tuto oblast přiblížím nejen jemu, ale i Vám, kteří stojíte před podobným rozhodnutím v prvním díle našeho seriálu Materiály ve stavebnictví.Ať už se chystáte stavět nový dům, nebo přemýšlíte o vnitřní rekonstrukci stávajícího domu, volba podkladu podlahy patří k jedním z důležitých témat. Zvláště, když uvažujete o topení do podlahy. Dnešní trh nabízí širokou paletu typů podkladů, suché, mokré, cementové, betonové s různými odlišnostmi v chování materiálu a někdy je opravdu těžké si vybrat. Ať už si zvolíte cokoliv, nesmíte zapomenout na podkladní vrstvu, která je stejně důležitá jako samotná podlahová krytina. V tomto článku se vám pokusíme přiblížit nejvíce používané materiály, betonové mazaniny a samonivelační stěrky, jež tvoří nejen pokladní vrstvu, ale často se dají použít jako finální povrchová vrstva.Betonová mazaninaJe to podlahovina vyrobena z pojiva (cement) a plniva (písek,štěrk). K vyvolání reakce těchto dvou složek se používá voda. Vlastnosti betonu jsou ovlivněny vlastnostmi pojiva. U obytných a občanských budov se navrhuje v tloušťce 50-100 mm, u průmyslových budov v tloušťce až 300 mm.
Stávající podklad, na nějž mazaninu vylíváme, musí být odolný proti prošlápnutí a vodě. V případě, že beton aplikujeme na tepelnou izolací, je potřeba povrch pokrýt stavební folií, která musí byt slepena voděodolnou páskou. Betonová mazanina se dilatuje od svislých konstrukcí zdí pomocí pásků, u podlahového vytápění se doporučuje beton vyztužit kari sítí. Při vylévání větších ploch, je potřeba dodržovat dilatační pole, jehož rozměry jsou 3x3 m, při použití výztuže je rozměr zvětšen na 5x5 m. Není vhodné betonovat při teplotách pod 5°C, nebo nad 25°C nebo při vlhkosti vzduchu pod 40%. Rovinnost tohoto podkladu se uvádí 2-5 mm/ 2 m.

Dělí se na jednovrstvé a dvouvrstvé:


Jednovrstvé: používají se u podřadných objektů (zemědělské a průmyslové haly). Není důležitá odolnost proti obrusu ani vzhled.Dvouvrstvé: první vrstvu tvoří mazanina a druhou potěry, které slouží jako nášlapná vrstva.
Samonivelační stěrka

Slouží k vyrovnání starých i nových podkladů.Tloušťky jsou různé, ale jsou zpravidla tenčí než betonová mazanina. Mohou tvořit i nášlapnou vrstvu. Materiál se skládá z minerálních plniv (mastek, slída, kalcium, aluminium a další těžené přírodní materiály), hydraulických pojiv (nejčastěji cement) a přísad. 
Při provádění je nutné dodržet osazení dilatačních pásků okolo zdí a opravit případné výtluky. Po vyzrání se provede kontrola rovinnosti plochy (max. odchylka je 2 mm/2 m). Provádění se doporučuje dělat v místnosti při teplotě 20°C a vlhkosti kolem 65 %. Teplota  místnosti při aplikování nesmí klesnout pod 5°C!Příklady použití
Rekonstrukce


Pod kobercem je stávající betonová podlaha, která je popraskaná nejen pod kobercem, ale také v místě styku stěny s podlahou. Abychom zde mohli použít novou podlahovou krytinu (například vinyl), je potřeba povrch podlahy zacelit a dodělat novou omítku v místech prasklin.
Vhodným řešením opravy je použití anhydritové stěrky v tloušťce 5-10 mm. Vyrovná a zacelí popraskaný povrch. Připraví vhodný podklad pro jakýkoliv typ podlahy. 


Místnost na obrázku se je součástí staršího rodinného domu. sloužila jako dílna a sklad, tudíž zde nebylo potřeba řešit podlahy a byla zde pouze udusaná hlína. Při návrhu dispozice tato místnost byla navržena jako zádveří. Na udusanou zeminu byla navržena tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu (XPS) v tloušťce 120 mm, PE folie a hlazená betonová mazanina tloušťce 125 mm. Důvod této větší tloušťky jsme zvolili, abychom dosáhli potřebné výšky podlahy jako ve zbytku ostatních místností v domě. Na betonovou mazaninu je navržená dlažba, která bude přilepená pomocí lepidla v celkové tloušťce 15 mm.

Novostavba


V mnoha novostavbách se dnes jako hlavní zdroj vytápění používá podlahové topení. Pokud o podlahovém topení uvažujete, je vždy potřeba dopředu informovat projektanta, aby vše mohl zapracovat do výkresů. Dodatečně toto měnit na stavbě vám může zbytečně prodražit stavbu. V případě objektu na obrázku byla navržena termofolie, pod kterou se nachází zateplení podlahy z polystyrenu. Nejvhodnějším řešením bylo rozvedené trubky vylít anhydritovou stěrkou v tl. 35 mm. Je vhodná k zalití podlahového topení a vytvoří rovný povrch, jež bude sloužit jako vhodný podklad pro jakýkoliv druh podlahy.

Garáž


Do garáže můžeme zvolit jak samonivelační stěrku, tak betonovou mazaninu. My doporučujeme použít betonovou mazaninu. Garáž je povrch, který patří spíše k podřadnějším servisním místnostem domu a nevyžaduje, aby byl dokonale rovný, protože betonová mazanina je naprosto dostačující. U větších garáží (například pro 2 auta a více) je výhodnější volit mazaninu, která je cenově dostupnější než stěrka. 


Závěr

Výběr druhu podkladu není vždy jednoduchý a jasný. Záleží na tom, jaký problém právě řešíte, jaký máte k dispozici rozpočet a o jakou místnost se jedná. Kamarádovi jsem doporučil do tanečního studia zvolit betonovou mazaninu s polymercementovým potěrem. Jedná se o podřadné prostory, kde bude třeba dbát na bezpečnost. Důležité je, abyste si v případě nejistoty i vy nechali poradit. Špatně zvolený podklad může ovlivnit následné chování podlahové krytiny, o kterých si více povíme v dalším díle našeho seriálu o materiálech ve stavebnictví.


Napsal: Milan Janda


Zdroje: anhydritovepodlahy.eu  
            stavebnikomunita.cz  
            ceskykutil.cz
            

1 komentář:

  1. Proč zvolit právě samonivelační podlahu?

    http://beton-podlahy.eu/betonove-podlahy-volba

    OdpovědětVymazat