středa 25. září 2013

Jak ušetřit při stavbě domu jinak než fyzickou prací

Napadlo vás dříve, že si můžete sezením u počítače a hledáním dodavatelů vydělat peníze na kvalitnější materiály pro stavbu domu? Myslíte si, že nejvyšší cena od dodavatelů je vizitkou nejlepší kvality? Rady, jak realizovat výběrová řízení na dodavatele materiálů a prací na stavbě a neztratit se v tomto ekonomicko-realizačním procesu, najdete právě v tomto článku. 


V médiích najdeme stále častěji články typu, že čím dál více Čechů staví domy svépomocí: http://www.novinky.cz/finance/313556-jako-za-socialismu-lide-si-stale-vic-staveji-domy-vlastnima-rukama.html Díky tomuto způsobu stavění mají investoři možnost ušetřit peníze různým způsobem. Stavění svépomocí je možné rozdělit do několika různých kategorií dle míry času a energie věnované celému procesu stavby. 

I. Kategorie – proces kompletní svépomocné výstavby – investor je sám sobě stavební firmou. Dělá si veškeré činnosti sám od stavby základů, přes hrubou stavbu až po dokončovací práce. Nechává si "externě" provést jen nejnutnější a nejodbornější práce (př. z důvodu kolaudace), ostatní dělá sám. V tomto případě je stavebníkem většinou zkušený řemeslník, případně někdo, kdo má zkušenosti se stavěním domu. Věnuje úsilí a energii do stavby vlastního domu, čímž ušetří peníze, které by musel zaplatit firmě. 

II. Kategorie – proces částečného svépomocné výstavby – investor si nechává odborné činnosti provést řemeslníky, které si na stavbu sám vybírá. Činnosti, jenž zvládne sám, si sám provádí. Většinou se jedná o relativně jednoduché činnosti nevyžadující odbornost. Může se také jednat o činnosti, které je člověk schopný realizovat sám po krátkém zaškolení. Pokud stavebník nemá zkušenosti se stavbou, je dobré mít „stavbyvedoucího mentora“, který investora celou stavbou provází. Upozorňuje jej dopředu na jednotlivé kroky, aby se mohl připravit, sehnat materiál, domluvit danou firmu. Mentor stavbu vede jako projekt, v němž vytváří investorovi systém. Tímto procesem je možné ušetřit dost financí, aniž by bylo nutné stavět celý dům kompletně sám. 

III. Kategorie – proces minimálního svépomocné výstavby – stále se jedná o proces, kdy stavbu stavebník provádí bez pomoci realizační firmy. V tomto případě se stavebník procesu stavění na stavbě účastní minimálně. Jeho svépomocná činnost spočívá ve vyhledávání kvalitních a cenově dostupných materiálů a dodavatelů, případně řemeslníků. Tento způsob svépomocného stavění může investorovi ušetřit spousty peněz a především má v tomto případě největší možnost, jak sehnat ověřené dodavatele nebo řemeslníky. 

Jednotlivé kategorie se ve většině případů vzájemně prolínají. Pokud budete vyhledávat informace o svépomocném stavění, vygooglí se vám spousty webových stránek s návody -http://www.9pramenu.cz/2012/10/navod-zakladove-pasy-zakladova-deska.html , jak postupovat při realizaci stavby. Žádný z článků však nepopisuje proces III. kategorie – tedy, jak na stavbě ušetřit jinak než fyzickou prací. 

Jak si poradit s vyhledáváním materiálů a dodavatelů?

Ve chvíli, kdy dostanete projekt pro stavební povolení, jste schopni vyčíst základní konstrukční principy, skladby a materiály. Nemusíte si lámat hlavu, pokud nemáte zkušenosti se stavbou nebo neumíte číst stavební výkresy. V takovém případě totiž můžete oslovit odborníka, s nímž celý proces krok za krokem projdete, a pomůže vám na začátku vše vysvětlit anebo vás může provázet celou stavbou. Jsme tedy ve fázi, kdy máte základní pojem o materiálech. Pojďme se pustit do dalších kroků, které vás v procesu hledání čekají:

1. Udělat si základní soupis množství materiálu 
2. Vyhledat maximum možných firem z okolí (několik třeba z větší vzdálenosti, tak aby doprava nebyla zbytečně drahá) 
3. Oslovit firmy – telefonicky, emailem 
4. V emailu / telefonu zkusit požádat o množstevní, případně jinou slevu 
5. Jakmile firmy začnou odepisovat, vše si začít psát do přehledných tabulek 
6. Vyhodnocení ceny – v tomto kroku je velmi důležité pokusit si stanovit jednotku, na kterou přepočítáte všechny ceny, pokud by se forma cenových nabídek lišila. Pokud toto není možné, pak je důležité do poznámek uvést, co je navíc v ceně zahrnuto. Je vhodné také uvádět zvlášť cenu za dopravu a DPH. Pozor! Cena DPH je někdy velmi zrazující. Pokud si objednáváte čistě materiál, potom se připočítává DPH ve výši 21%. Pokud však objednáváte materiál + jeho aplikaci (například foukaná izolace včetně zafoukání), pak se započítává DPH 15%. 
7. Výběr 3 – 5 firem s nejlepšími cenovými nabídkami 
8. Prověření firem – osobní návštěva, recenze, zjištění kvality. Toto je krok, který je nutný, neboť se může stát, že nejlevnější nabídka může být také velmi nekvalitní 
9. Výběr jedné konkrétní firmy
10. Podpis smlouvy o dílo (ne vždy je to nutné)

Abychom nezůstali pouze u teorie, připravila jsem si příklady tří různých materiálů na stavbu. Příklady uvádím záměrně jiné, neboť ne vždy se vyplatí trávit čas hledáním vůči částce, kterou se Vám ve výsledku podaří uspořit. 

1. Okna 

Podkladem pro cenovou nabídku byl výpis oken dodaný projektantem/architektem. Výpis oken slouží především pro to, aby firma věděla, o jaký druh oken se jedná, jejich rozměry, typ kování a otevírání, typ zasklení. Ráda bych upozornila na to, že některé firmy automaticky do svých cenových nabídek uvádějí ceny parapetů, některé firmy ne. Proto je opravdu vhodné cenové nabídky detailně prostudovat, abyste věděli, co vše cena zahrnuje. Na obrázku níže je možné vidět cenovou nabídku dřevěných oken. Celkem bylo poptáno 27 firem. Při výběru firmy na okna je vhodné navštívit prodejnu, případně vidět reference. Správně namontovaná okna ve stavbě jsou jedním z nejdůležitějších detailů na stavbě. Určitě jejich výběr nepodceňujte.

Pro názorné vyhodnocení jsme vybrali pět firem, aby bylo možné vidět cenové rozpětí. Nejnižší nabídnutá cena byla 132 000 Kč, nejvyšší 227 000 Kč. Pokud byste při náhodném výběru narazili na nejdražší firmu, pak byste výběrovým řízením ušetřili 95 000 Kč. Jestliže Vám celé toto vyhodnocení trvalo 8 hod, pak jste si za hodinu vydělali 10 500 Kč.2. Betonové základy

Pro betonování desky budeme potřebovat 46 m3 betonu. V případě některých výběrových řízení, je někdy možné zohlednit více možných technologických postupů, které se mohou na ceně projevit. Je potřeba zhodnotit jejich výhody a nevýhody. Zda žádné výrazné rozdíly nenajdeme, pak o jejich výběru rozhoduje cena. V našem příkladu jsme zvolili betonování základů domíchávačem a nebo pomocí ztraceného bednění. U obou řešení zohledňujeme pouze cenu materiálu.

Při betonování domíchávačem vyšla nejlepší nabídka na 77 150 Kč, nejvyšší 92 400 Kč. Zpracování a vyhodnocení nabídek trvalo celkem 5 hodin, během kterých investor získal 15 250 Kč zpět do své peněženky.

Druhou možností betonování je použití tvárnic ztraceného bednění. Ztracené bednění je materiál, jehož cena je u všech dodavatelů téměř totožná a není zde výrazný cenový rozdíl. Za předpokladu koupení tvárnic a dobetonování dle nejnižší nabídky betonu, pořád vidíme, že se nedostaneme na částku vybetonování domíchávačem.

Z tohoto srovnání jasně vyplývá, že rozdíl cen není pouze ve výběru materiálu, ale také ve srovnání technologie výstavby jednotlivých části stavby - respektive ve výběru nejlepšího technologického postupu.3. Smrková kulatina jako stavební materiál pro dřevostavbu 

V projektové dokumentaci ve výpisu dřeva je odhadováno celkem 75m3. Při vyhledávání materiálu jsme došli k velmi důležitým informacím, o kterých se většina stavebníků dřevostaveb ani nedozví, neboť se nedostanou k prvovýrobě:

1. Nejlevnější způsob pořezání dřeva vyjde na pojízdném katru na pozemku.
2. Cena řeziva na katru vyjde o více než 50% levněji než řezivo řezané na pile (vztaženo k průměrným cenám firem)
3. Pokud kupujete surovou kulatinu, cena je závislá na rozměrech a délkách kulatiny. Proto doporučujeme výpis dřeva zaslat dodavatelské firmě, která Vám dle toho nechá dřevo poslat.
4. Jestliže uvažujete o použití dřeva v exteriéru (terasy, fasáda), ve většině případů najdete informaci o sibiřském modřínu anebo exotické dřeviny. Jejich ceny jsou však mnohem vyšší než jiná alternativa - například jedle nebo Douglaska. Viz. příklad níže.

Douglaska……………………………………..2000 Kč/m3 + 21% DPH + doprava 150Kč/m3 Jedle……………………………………………2200 Kč/m3+ 21% DPH + doprava 150Kč/m3 Modřín………………………………………...2300 Kč/m3+ 21% DPH + doprava 150Kč/m3

U dřeva se nám podařilo získat následující ceny. Původně jsme zamýšleli koupit od dodavatele pouze 12-14 m kusy smrkové kulatiny za 2500 Kč, tedy celková cena činila cca 188 000 Kč bez DPH. Při oslovení jiného dodavatele, jsme se dozvěděli, že 12 m kusy nebudeme potřebovat a budeme kupovat 20 % 6 m kusů a 80% 8 m kusů. Z toho vyplývá celková cena  155 000 Kč. Také v tomto případě jsme během 10 hodin vydělali 33 000 Kč a to pouhou změnou výrobního postupu (potřebné trámy a nosníky je možné nařezat i z kratších kusů kulatiny).

6 m kulatina…………………………………..1900 Kč/m3 + 21% DPH + doprava 150 Kč/m3 
8 m kulatina………………………………......2100 Kč/m3 + 21% DPH + doprava 150 Kč/m3 
12 - 14 m kulatina.............................................2500 Kč/m3 + 21% DPH + doprava 

Když shrnu všechny výše uvedené materiály. Celkový čas strávený na výběrových řízení bylo 23 hodin a podařilo se "ušetřit" 143 000 Kč. Tento čas si přepočítejme na počet strávených hodin a zjistíme, že jste během této krátké doby vydělávali 6 200 Kč/hod. To je velmi slušná částka, pro niž se vyplatí trávit studené podzimní a zimní večery do noci u počítače a hledat. 

Přemýšlíte v tuto chvíli, jaký bude váš další krok při shánění materiálu? 

1. Udělejte výběrové řízení
2. Použijte tabulkové editory
3. Oslovte alespoň 5 firem
4. Nebojte se říct o slevu
5. Prověřujte získané informace 

Jak se říká v řemeslné praxi: Dvakrát měř jednou řez, to samé lze použít i při zjišťování cen. Tedy…“Dvakrát ověřuj, jednou plať fakturu. Dle výše uvedených příkladů je víc než jasné, že cena celé stavby není pouze o odpracovaném čase, ale také o sehnání vhodných dodavatelů. 

Napsala: Jana Martochová

Žádné komentáře:

Okomentovat